Spångerums-mottagningen i Linköping

Psykoterapi / samtalsterapi i en lugn miljö, till reducerad avgift.

Vägen till mottagningen genom rosenportalen

Spångerumsmottagningen i Linköping erbjuder till rabatterat pris:

Individualterapi

Personlig utveckling enbart för Dig

Parterapi

Personlig utveckling för Dig och Din partner

Familjeterapi

Personlig utveckling för Dig och Din familj

Spångerumsmottagningen drivs av mig,

Kjell Skyrman

Jag är numera pensionär och i nuläget sköter jag mottagningen på deltid. Eftersom verksamheten är ickevinstdrivande erbjuds psykoterapin / samtalsterapin till reducerad avgift. 45 minuters individualterapi eller 75 minuters parterapi alternativt familjeterapi tillhandahålls för endast 200 kr.

Välkommen att ringa eller skicka sms

0767-94 94 24

Psykoterapi

Kortfattat kan man säga att jag som psykoterapeut bedriver en variant av integrativ psykoterapi, där jag hämtar inspiration från flera olika psykoterapiinriktningar. Med utgångspunkt från mina kunskaper om olika typer av psykoterapi strävar jag efter att i varje given situation välja de förhållningssätt som är lämpligast och effektivast.

N

Psykodynamisk terapi, (PDT)

Jag har utbildning i psykodynamisk terapi motsvarande steg 1.

Läs mer

N

Transaktionsanalys, (TA)

Jag har en 6-årig utbildning i transaktionsanalys, innefattande en 2-årig grundutbildning samt en 4-årig utbildning till transaktionsanalytiker.

Läs mer

N

Dialektisk beteendeterapi, (DBT)

Jag har 16 års erfarenhet av arbete inom ett DBT- konsultationsteam på en specialistpsykiatrisk mottagning. Under denna period har jag kontinuerligt arbetat som individualterapeut med DBT och periodvis som gruppledare i färdighetsträningsgrupp i DBT.

Läs mer

N

Systemteori och familjeterapi

Arbete med familjer har löpt som en röd tråd i min yrkeskarriär, från 1970-talet, till i dag. Jag har arbetat med familjeterapi på specialistpsykiatrisk mottagning, arbetat i familjevårdsgrupp inom socialtjänsten och även arbetat som familjerådgivare och som familjepedagog.

Läs mer