Om mig

Spångerumsmottagningen i Linköping drivs av mig, Kjell Skyrman.

Efter ett långt arbetsliv är jag numera pensionerad och jag arbetar vidare som psykoterapeut i privat regi. Jag har valt ett ickevinstdrivande koncept för verksamheten. Detta möjliggör att psykoterapin / samtalsterapin kan tillhandahållas till reducerad avgift.

En fördel med detta upplägg är att det kan underlätta för kunder att fullfölja sin terapi och att man inte i så hög grad ska behöva begränsa sin möjlighet att erhålla behandling på grund av ekonomiska orsaker. Detta gäller i synnerhet för de som är i behov av långtidsterapi.

Exempel på erfarenheter från mitt långa arbetsliv

☑ Började arbeta som socionom 1979

☑ Började arbeta med psykoterapi 1982

☑ Började som privatpraktiserande psykoterapeut 1988

☑ 24 års erfarenhet av arbete med psykoterapi på spcecialistpsykiatrisk mottagning. Arbetat med psykoterapi i form av individualterapi,
parterapi och familjeterapi. Genom psykoterapi hjälpt personer med ångest, depression, tvång, personlighetsproblematik, posttraumatiskt stressyndrom, ätstörning, ADHD och autism. Även hjälpt familjer med krisbearbetning i samband med självmordsnära problematik och psykosproblematik

☑ 7 års erfarenhet av arbete med psykoterapi på mottagning för
personer med s k dold missbruksproblematik

☑ 2 års erfarenhet av arbete på familjerådgivningsbyrå, där arbetsuppgifterna så gott som uteslutande bestod av parterapi

☑ 9 års erfarenhet av arbete med barn och familjer som familjepedagog för flyktingar, skolkurator och på familjevårdsgrupp inom
socialtjänsten