Avgifter

200 kr är avgiften per behandlingstillfälle.

Detta gäller både för 45 minuters individualterapi och för 75 minuters parterapi eller familjeterapi.

Första besöket är avgiftsfritt.

Det låga priset möjliggörs av att verksamheten har ett ickevinstdrivande syfte. 

Avgiften motsvarar nivån för vårdbesök inom Region Östergötland, där jag tidigare varit verksam. Avgiften skulle i normalfallet för psykoterapi på den privata marknaden vara cirka 5 gånger högre eller mer.

Betalning sker genom Swish.

På vägen till/från mottagningen